Date tehnice

Fundația vilei este de tip blocuri din beton armat legate cu grinzi de fundare din beton armat. Pardoseala de peste teren este din beton armat cu plase sudate. Sub pardoseala de beton armat s-a montat folie hidroizolantă din PVC și un strat de pietriș sort 7-16mm pentru ruperea capilarității. Între grinzile de fundare s-a așezat argilă ce s-a compactat cu maiul mecanic.

Structura de rezistență a construcției este una mixtă, de cadre din beton armat cu zidărie de cărămidă portantă. De fapt construcția a fost proiectată astfel încât fiecare din elementele de mai sus să poată prelua încărcările fără ajutorul celeilalte. Stâlpii sunt dispuși în mod regulat după două direcții principale ortogonale. Planșeul de peste parter și de peste etajul 1 este format din placă de beton armat și grinzi de beton armat care leagă stâlpii cadrelor. Placa este suficient de groasă și armată astfel încât să joace rolul de șaibă rigidă, indeformabilă în planul ei și capabilă a forța stâlpii să conlucreze în preluarea forțelor seismice orizontale.

Acoperișul este de tip șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab. Podul este suficient de înalt și are geamuri. Acesta se poate amenaja ca și mansardă.

Compartimentările interioare au fost realizate din pereți de cărămidă subțire.

Tâmplăria exterioară este realizată din geamuri termopan termoizolante cu 5 camere și tripan.

Finisajul pereților interiori a fost realizat prin tencuirea pereților cu mortar de ciment. Peste mortar s-a aplicat glet și apoi var. În zonele umede, cum este de exemplu baia, peste tencuială s-a montat faianță.

Finisajul pe exterior s-a realizat prin montarea de termosistem de 8 cm grosime, tencuială drișcuită armată cu plasă de fibră de sticlă și tencuială decorativă de culoare albă.

Instalațiile interioare sunt realizate din prolipropilenă. Casă este prevăzută cu centrală termică pe gaze și calorifere metalice. Instalația electrică este realizată pe cupru. Casa este prevăzută cu puț forat, fosă septică și racorduri la gaz și curent. Traseele de instalații sunt trase prin șape și tencuiala pereților.

Finisajul pardoselii este format din șapă de egalizare dar și protecție pentru instalațiile sanitare, termice, electrice. Peste finisaj s-a aplicat parchet sau gresie, după caz.

Ușile interioare sunt realizate din furnir de cea mai bună calitate.

Scara este placată cu lemn.